Fritidshemsverksamhet

Foto: Olof Holdar

Elever från förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidsverksamhet. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Varje vardag mellan klockan 14:30-16:00 pågår det planerade aktiviteter på skolans fritidshem. När skolan är slut för dagen övergår verksamheten till fritidshemmets.

Efter ett mellanmål deltar eleverna i olika aktiviteter som erbjuder stimulans och lärande.

Aktiviterna är planerade av fritidshemspedagogerna. Fritidshemspersonalen organiserar sitt samarbete i en egen arbetsgrupp. 

kontakt med fritidshemmet

Varje vardag klockan 14:30-16:00, när det pågår planerade aktiviteter på skolans fritidshem, är all personal knuten till någon av barngrupperna. Under pågående aktiviteter har fritidshemmet ingen möjlighet att gå i från för att svara i fritidshemmets telefon.

Som vårdnadshavare ska du göra upp i förväg med berörd personal när ditt barn ska gå hem. Om du behöver hämta ditt barn under pågående aktiviteter kommer du in och hämtar ditt barn.

Om det uppstår akuta situationer som gör att du måste ringa under denna tid ska du ringa till skolans expedition.

Senast uppdaterad: 18 januari 2019