Så här jobbar vi

Foto: Olof Holdar

På Kvarnbäcksskolan arbetar vi med tydlighet och struktur i skolans alla verksamheter. Vi arbetar för att eleverna ska stärka sina kunskaper utifrån sina förutsättningar och våra förväntningar.

Vi arbetar med tydlighet och struktur i skolans alla verksamheter. Vi har tydliga rutiner för arbetet med anpassningar och särskilt stöd. Vi sätter språket i fokus vilket innebär att vi bland annat har goda rutiner och god kunskap kring ämnet svenska som andraspråk. Alla lärare och all personal på fritidshemmet arbetar språkutvecklande i alla sammanhang. Forskning visar hur arbetssättet främjar alla elevers lärande.

  • Vi värderar även kreativa och ämnesövergripande arbetssätt.
  • Vi strävar efter att stimulera och utveckla elevernas nyfikenhet och förmåga till skapande.
  • Vi har alltid höga förväntningar på eleverna. Höga förväntningar i kombination med rätt stöd får eleverna att nå långt.
  • Vi har även höga förväntningar på elevens vårdnadshavare. Ett gott samarbete mellan skola och hem är av högsta vikt för elevens framgång.

Tillsammans skapar vi trygghet och utveckling!

Senast uppdaterad: 26 januari 2022