Vår skola

Foto: Olof Holdar

Kvarnbäcksskolan arbetar för alla elevers framgång. Vi ser relationen mellan pedagog och elev som en grund för lärande.

Mentorerna har en liten grupp elever som de träffar regelbundet varje vecka. Mentorerna följer upp och stöttar eleverna i skolarbetet och i den sociala utvecklingen.

Skolans lärmiljöer är tillgängliga och inbjuder till kreativitet. Varje klass har ett hemklassrum med en egen entré. Detta skapar stor trygghet genom hela skoldagen.

Senast uppdaterad: 18 september 2018