Vår skola

Foto: Olof Holdar

Kvarnbäcksskolan arbetar för alla elevers framgång. Vi ser relationen mellan pedagog och elev som en grund för lärande.

Mentorerna följer upp och stöttar eleverna i skolarbetet och i den sociala utvecklingen.

Skolans lärmiljöer är tillgängliga och inbjuder till kreativitet. Varje klass har ett hemklassrum med en egen entré. Detta skapar stor trygghet genom hela skoldagen.

Senast uppdaterad: 22 december 2021