Om skolan

Kvarnbäcksskolan ligger i norra Jordbro och byggdes 1979. Skolan är en F-6 skola med ca 341 elever. Till skolan hör en kommungemensam särskild undervisningsgrupp, lärstudio.

På skolan arbetar cirka 45 medarbetare. Skolans ledning består av rektor, biträdande rektor och administrativ chef. Förutom pedagogisk personal finns skolsköterska och kurator.

Skolan är organiserad i arbetslag, fritidshemmet, F-3 och 4-6 och lärstudion. Förstelärargruppen leder utvecklingsarbetet tillsammans med skolledningen. Skolan är organiserad utifrån ett klasslärarsystem i på lågstadiet och ett ämneslärarsystem på mellanstadiet. 

Eleven i fokus

Vi arbetar för alla elevers framgång. Vi ser relationen mellan pedagog och elev som en grund för lärande. Mentorerna har en liten grupp elever som de träffar regelbundet varje vecka. Mentorerna följer upp och stöttar eleverna i skolarbetet och i den sociala utvecklingen.

Skolans lärmiljöer är tillgängliga och inbjuder till kreativitet. Varje klass har ett hemklassrum med en egen entré. Detta skapar stor trygghet genom hela skoldagen.


Om vår webbplats

Denna webbplats är främst till för dig som ännu inte har elever på skolan eller som funderar på att arbeta hos oss.

För personal, elever och vårdnadshavare

För personal, elever och vårdnadshavare på Kvarnbäcksskolan sker information uteslutande via SchoolSoft. Inloggningsuppgifter är utlämnade till berörda. Tveka inte att höra av dig om du har frågor till oss eller problem med din inloggning på SchoolSoft.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022