Organisation och ledning

Vårt uppdrag på Kvarnbäcksskolan.

Rektor
Johan Engström
08-606 72 77
070-508 35 16
johan.engstrom@haninge.se

Biträdande rektor, fritids Lärstudio
Joakim Stenblom
08-606 72 80
070-606 20 43
joakim.stenblom@haninge.se

Administrativ chef
Elenor Wahlquist
08-606 71 93
072-249 24 08
elenor.wahlquist@haninge.se

Biträdande rektor åk F-6
Marie Söderberg
08-606 53 67
072-219 63 14
marie.soderberg@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 september 2021