Studie- och yrkesvägledning

I Haninge kommun samordnas studie- och yrkesvägledningen av kommunens Navigatorcentrum.

Vi samverkar kontinuerligt med arbetslivet och närsamhället i övrigt då ett av skolans mål är att eleverna ska utveckla sin förmåga att granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. 

Målet är att integrera skolan med övriga samhället och näringslivet, detta gör vi till exempel genom att bjuda in olika yrkesgrupper som får berätta om sitt yrke.

Senast uppdaterad: 16 april 2019