Trygghet och hälsa

Foto: Olof Holdar

Vi arbetar för att alla elever ska trivas och känna sig trygga på vår skola. De ska känna att de är delaktiga och utvecklas varje dag.

Vi har ett stort fokus på att skolan ska vara en trygg plats för våra elever. Vårt elevhälsoteam och trygghetsteam spelar en viktig roll i det arbetet.

Om en elev känner sig otrygg, kränkt eller på annat vis inte mår bra kan eleven via lärare vända sig till någon i trygghetsteam. Ärendet behandlas då enligt de rutiner som formuleras i planen mot kränkande behandling och diskriminering.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021