Extra anpassningar och särskilt stöd

Foto: Olof Holdar

Skolan ansvarar att erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd till elever som har behov av det. Vi arbetar för att alla elever utifrån sina förutsättningar ska få rätt stöd.

På Kvarnbäcksskolan arbetar vi aktivt med handlingsplaner för anpassningar i klassrummet som en första åtgärd. Handlingsplanerna utarbetas tillsammans med elev och ibland tillsammans med vårdnadshavare.

 

Senast uppdaterad: 17 mars 2022