Elevhälsan

Foto: Mostphotos

Elevhälsan har till uppgift att säkerställa att eleverna har goda möjligheter till trivsel, trygghet och kunskapsinhämtning. Elevhälsan stöttar både grupper/klasser och enskilda elever.

Teamet följer kontinuerligt skolsituationen genom kontakter med lärarna och deras inrapportering.

I vissa situationer behövs utredning om särskilt stöd eller ett upprättande av åtgärdsprogram. Beslut om åtgärdsprogram fattas av rektor. Beslutet kan överklagas av vårdnadshavare.

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2022