Kvarnbäcksskolans ordningsregler

Ordningsregler som ska följas av alla som är på skolan.

På Kvarnbäcksskolan:

  • bemöter vi varandra med respekt
  • är vi snälla mot varandra
  • deltar vi aktivt på lektioner, raster och andra aktiviteter
  • tar vi ansvar för material och lokaler
  • är mobiltelefoner avstängda och undanstoppade

Skolan har rätt att vidta disciplinära åtgärder enligt skollagen, 5§17-20

Senast uppdaterad: 17 mars 2022