Vision och värdegrund

En familj cyklar längs en grusväg. Foto: Mostphotos

Skolans vision bygger på tre ord; Trygghet, Möjlighet och Glädje.

På Kvarnbäcksskolan är eleverna trygga och har fokus på sin inlärning. Skickliga ledare och pedagoger ansvarar för verksamheten. Lärmiljöerna är tillgängliga och möjliggör alla elevers framgång. Delaktighet, kreativitet och nyfikenhet är nyckelord som genomsyrar hela skolan.

Vår mångfald är en av skolans framgångsfaktorer. Det råder ett gott klimat som bygger på goda traditioner, erfarenhet och kvalitet. Varje dag är måltiden i fokus, vi erbjuder god och ekologisk mat i en trevlig miljö. Läs mer om vår skolrestaurang här.

Fysisk aktivitet är en daglig ingrediens på schemat. Vi strävar efter att minska barns stillasittande men vi vet även att fysisk aktivitet förstärker elevernas förmåga att inhämta kunskap.

Senast uppdaterad: 16 april 2019