Tillgänglig skola

Vi har påbörjat skolans resa för en ökad tillgänglighet för alla elever. Vi ger alla elever ökad möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen genom anpassa skolans lärmiljö. Detta möjliggörs genom att Kvarnbäcksskolan har fått ta del av Haninge kommuns tillgänglighetsmiljon.

Senast uppdaterad: 26 januari 2022