Språkutvecklande arbetssätt

Glada barn tittar in i kameran Foto: Mostphotos

På Kvarnbäcksskolan har vi språket i fokus. Vi har två lärare som arbetar specifikt med svenska som andra språk och fortbildning av personal i arbetssättet.

Skolans uppdrag är att organisera arbetet så att eleverna får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Det språkutvecklande arbetssättet stöttar elevernas ämnesspråkliga utveckling och underlättar deras kunskapsutveckling i ämnet. Det ökar även elevernas förutsättningar att lära sig mer om ämnet och att läsa och skriva ämnesadekvata texter, föra samtal, förstå samband och dra slutsatser.

Ett välutvecklat ämnesspråk ger elever möjlighet att förstå hur grundläggande principer i ämnet är organiserade. ämnesspråket möjliggör för dem att delta i ämnesspecifika diskussioner, föra relevanta resonemang samt läsa och skriva de texttyper som dominerar i det aktuella ämnet.

Senast uppdaterad: 18 januari 2019