Kvarnbäcksskolans föräldrasamverkan

Tillsammans med er föräldrar skapar vi framtiden för barnen.

Ett gemensamt ansvar mellan skolan och hem skapar de bästa förutsättningarna för barns utveckling och lärande. Vi samarbetar med elevernas vårdnadshavare på flera sätt. Varje undervisande lärare informerar fortlöpande om elevens skolsituation kunskapsutveckling. Elevens mentor eller personal på fritidshemmet informerar om elevens skolsituation och trivsel. Det är även av högsta vikt för oss att bli informerade om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet.

Vi har ett föräldramöten varje termin, ett elevlett utvecklingssamtal varje termin samt föräldraforum fyra gånger per läsår. På föräldraforum, som rektor ansvarar för, diskuteras frågor som ligger i vårat gemensamma intresse. Utöver detta bjuder klasserna årligen in till olika redovisningar och temakvällar för att samverka och visa upp sitt arbete.

Senast uppdaterad: 31 augusti 2018